За Нас

Ние сме адвокатско дружество специализирано в сферата на търговското, данъчното и гражданското право.

Имаме опит в областта на данъчното право, учредяването и организацията на банки и застрахователни дружества. Решавали сме многобройни административни и граждански спорове възникващи от обществени поръчки. Международен търговски арбитраж, както и вътрешни арбитражни дела.

Адвокатите от Интерюс са участвали при изработването на основните закони имащи отношение към икономиката, като Търговския закон, Закона за защита на конкуренцията, законите за приватизация, материалните и процесуални данъчни закони, трудовото законодателство, законодателството за закрила на интелектуалната собственост, като Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за авторското право и сродните му права и други.

Нашите услуги

Правна Помощ
на търговски и производствени фирми

Защита пред Комисията за
защита на конкуренцията

Процесуално
представителство

Съдействие при разрешаване
на имуществени спорове

Съдействие при изработване
на законопроекти

Изготвяне
на договори

Последни статии

Свържете се с нас