Дю Дилиджънс (правен одит)

Ако ситуацията в партията шах показана отгоре беше счетоводен баланс на черните, то от него щеше да личи, че те имат седем пешки, топ, кон и офицер. Това, което не се вижда са краткосрочните им задължения, които ще доведат до загуби, които ще увредят способността им да работят и съответно да изпълняват задълженията си. Ситуацията е…